Skip to content

Newid am Oes Cymru

 
Gwna Newid am Oes
 

Newid am Oes Cymru

Ffyrdd o gadw'n ffit ac yn iach

Dementia

Dementia

Dyw hi byth yn rhy gynnar i gymryd camau i leihau’r risg o gael dementia.

Llai o fraster

Llai o fraster

Mae pawb yn gwybod bod gormod o fraster yn ddrwg i ni. Ond dydyn ni ddim wastad yn gwybod ble mae’n cuddio.

Cerdded am Oes

Cerdded am Oes

Mae cerdded yn ffordd wych o symud o gwmpas a chadw’n heini yn yr awyr agored.

5 y dydd

5 y dydd

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod bwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau'r dydd yn bwysig i’n hiechyd, ond efallai y byddet yn synnu mor hawdd y mae’n gallu bod.

Mynd a dod

Mynd a dod

Gall bywyd modern fod yn gyfforddus iawn - soffas, setiau teledu, gemau cyfrifiadurol - mae cymaint o bethau ar gael i gadw plant ar eu heistedd.

Ryseitiau

 

Ymunwch fel oedolyn

Eisiau gwneud rhai newidiadau?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Teuluoedd

Ymunwch fel teulu

A yw eich teulu’n symud o gwmpas ddigon ac yn bwyta’r pethau iawn?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Oedolion