Skip to content

Oedolion

 

Oedolion

Oedolion

Dyma ychydig o gyngor i dy helpu i fyw’n fwy iach.

Mae pawb eisiau teimlo'n iach a heini, ond does neb eisiau rhoi'r gorau i'w hoff bethau. A dweud y gwir, pan fyddwn ni’n rhoi’r gorau iddyn nhw, dyw’r newidiadau hynny ddim yn tueddu i bara’n hir iawn.

Un o’r ffyrdd gorau o fod yn fwy iach yw trwy wneud newidiadau bychain a gwneud yn siŵr eu bod yn rhan o batrwm dy fywyd yn y tymor hir. Mwya’n y byd wnei di, gorau’n y byd y byddi’n teimlo.

Rhoi'r gorau i smygu Risg Dementia 150 munud egnïol TEST 5 y dydd Alcohol Cyfnewid am Ffeibr Cyfnewid maint prydau Cyfnewid snacs

Dolenni perthnasol

Does dim angen campfa ar blant i wneud gweithgareddau corfforol a chael hwyl – yr unig beth sydd ei angen yw lle i chwarae ac ambell syniad ar gyfer gêm.

Ymunwch fel oedolyn

Eisiau gwneud rhai newidiadau?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Teuluoedd

Ymunwch fel teulu

A yw eich teulu’n symud o gwmpas ddigon ac yn bwyta’r pethau iawn?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Oedolion