Skip to content

Dementia

Dementia

Gwna fe. Nid yw byth yn rhy fuan nac yn rhy hwyr i gymryd camau i leihau’ch siawns o gael dementia. 

6 cham i leihau’ch siawns o gael dementia

Gallai’r 6 cham hyn nid yn unig sicrhau eich bod yn teimlo’n well a lleihau’ch siawns o gael dementia, ond hefyd eich diogelu rhag afiechydon eraill fel canser, clefyd y galon, strôc a diabetes.

Alzheimer's society
Alzheimer's society Cymru
Llinell Gymorth Dementia Cymru
Mind

Beth yw Dementia?